Styret 2019

Leder: Ann-Kristin Aanstad, 95 81 65 54, e-post
Nestleder: Jonny Haugen, 93 42 51 37, e-post
Styremedlem: Vilde Bonesvoll, 40 47 20 69 , e-post
Styremedlem: Michael Quist Rasmussen, 45 06 93 32 , e-post
Styremedlem: Geir Mathisen Flenstad, 97 05 50 14, e-post
Styremedlem: Daniel Skovgaard Sørensen, 90 02 04 57, e-post
Varamedlem: Grim-Torkild Lolland, 93 84 02 87 , e-post